Intèrpret d'alemany-català

Eva Hipólito

Traductora i intèrpret jurada de les llengües

anglès català espanyol alemany

Traduccions jurades i interpretació simultània
Freiburg im Breisgau
☎ +49 (0)761 155 4913
📱 💬 +49 (0)176 7084 2615
contacte [arrova] traduccio-jurada.de
www.traduccio-jurada.de
Truca'm
Envia'm un WhatsApp
Demana'm un pressupost per correu electrònic
Serveis lingüístics a tot el món
El teu pont lingüístic per a una comunicació sense fronteres


Serveis translatingGlobe UrkundeStempel

Des de la meva oficina al sud d'Alemanya ofereixo els següents serveis lingüístics professionals:

 • Serveis d'interpretació
  • Interpretació simultània,
  • interpretació consecutiva,
  • interpretació a cau d'orella,
  • interpretació d'enllaç,
  • interpretació jurada (p.e., als jutjats o davant notari),
  • interpretació a la vista (traduir oralment el contingut d'un text).
 • Serveis de traducció
  • Traduccions oficials per a la convalidació d'estudis a Alemanya,
  • traduccions jurades i traduccions jurídiques,
  • traducció de documents oficials i de contractes,
  • traducció destinada a l'optimització d'eines de cerca,
  • traducció tècnica,
  • transcripció d'arxius d'àudio i vídeo,
  • correcció i assessorament lingüístic,
  • traducció de pàgines web.

💡 Tingueu en compte que per a la traducció jurada no em cal tenir l'original. N'hi ha prou amb una còpia escannejada o una foto 📷 enviada per mail. Fins i tot em podeu fer arribar una fotocòpia normal per correu postal 📩.

Àmbits d'especialització 🎓 ⚕ ⚖ 📈 🏛️

Temàtiques que tracto en la meva feina com a traductora i intèrpret:

 • Ensenyament,
 • ciències socials i humanitats,
 • tecnologies de la informació,
 • traducció creativa de texts publicitaris,
 • medicina i ciències de la salut,
 • política i relacions internacionals,
 • afers jurídics,
 • registre civil,
 • economia, finances i comptabilitat,
 • texts científics.

Com a traductora jurada habilitada tant a Alemanya des del 2007 com a Catalunya des del 2004, puc enllestir traduccions jurades d'aquestes combinacions de llengües:

 • alemany-anglès
 • anglès-alemany
 • català-anglès
 • castellà-anglès
 • català-alemany
 • alemany-català
 • castellà-alemany
 • alemany-castellà
 • català-castellà
 • castellà-català

Tipus de documents que acostumo a traduir:

 • Certificat d'empadronament, de naixement, de casament i de defunció,
 • testaments,
 • acta de declaració d'hereus (Erbschein),
 • acta notarial,
 • certificat d'empadronament,
 • certificat de fe i vida i estat,
 • sentència de divorci,
 • denúncies policials,
 • afirmacions de nacionalitat,
 • carnet de conduir,
 • liquidacions tributàries,
 • certificat d'antecedents penals...

També:

 • Llicència d'obres,
 • contracte mercantil,
 • inscripció al registre mercantil,
 • poder notarial...

I sense deixar de banda tota mena de documents acadèmics com ara:

 • Expedients personals de qualificacions i títols universitaris,
 • qualificacions professionals (p.e., de metges o infermeres) que volen anar a exercir a un altre país,
 • títols escolars (p.e., el títol d'ESO, que cal fer traduir per poder optar a una formació professional a Alemanya),
 • títols de tècnic o de tècnic superior en formació professional,
 • proves d'accés a la universitat...

Però, de tant en tant, també tradueixo texts tècnics i creatius com per exemple:

 • Instruccions d'ús,
 • catàlegs de productes,
 • textos publicitaris...

Ofereixo:

  • Una llarga trajectòria professional i formació universitària (v. currículum vitæ),
  • confidencialitat,
  • professionalitat,
  • seriositat,
  • puntualitat i fiabilitat,
  • horaris d'atenció flexibles,
  • coneixements profunds de les llengües de treball,
  • aprofundir els meus coneixements en nous temes per tal de trobar la terminologia escaient per a cada document i ponència.

Obtindreu:

  • Un tracte personal, una resposta ràpida i una interlocutora (servidora) que parla la vostra llengua.
  • Un pressupost tancat per a cada traducció i cada interpretació. Sense sorpreses desagradables a posteriori!
  • La certesa que tractaré els vostres documents i les vostres ponències amb la màxima confidencialitat.
  • Traduccions jurades vàlides per a la convalidació d'estudis a Alemanya.
  • Un enviament per correu dins d'un sobre reforçat gran per evitar qualsevol deteriorament durant el transport.
  • Una traducció de qualitat feta a mida, ja sigui escrita o oral, en la llengua d'arribada.
  • Les combinacions d'idiomes en interpretació simultània i consecutiva difícils de trobar a Alemanya català↔alemany, català↔anglès, espanyol↔anglès, francès↔català i francès↔espanyol. I, per descomptat, també alemany↔espanyol.
  • Traduccions jurades del i cap al català/alemany/castellà i entre l'alemany i l'anglès.