Intèrpret d'alemany-català

Eva Hipólito

Traductora i intèrpret jurada de les llengües

anglès català espanyol alemany

Traduccions jurades i interpretació simultània
Freiburg im Breisgau
☎ +49 (0)761 155 4913
📱 💬 +49 (0)176 7084 2615
contacte [arrova] traduccio-jurada.de
www.traduccio-jurada.de
Truca'm
Envia'm un WhatsApp
Demana'm un pressupost per correu electrònic
Serveis lingüístics a tot el món
El teu pont lingüístic per a una comunicació sense fronteres


Serveis 🎧 💻

Des de la meva seu sud d'Alemanya ofereixo els següents serveis lingüístics:

 • Serveis d'interpretació
  • Interpretació simultània,
  • interpretació consecutiva,
  • interpretació a cau d'orella,
  • interpretació d'enllaç,
  • interpretació jurada (p.e., als jutjats o davant notari),
  • interpretació a la vista (traduir oralment el contingut d'un text).
 • Serveis de traducció
  • Traduccions oficials per a la convalidació d'estudis a Alemanya,
  • traduccions jurades i traduccions jurídiques,
  • traducció de documents oficials i de contractes,
  • traducció destinada a l'optimització d'eines de cerca,
  • traducció tècnica,
  • transcripció d'arxius d'àudio i vídeo,
  • correcció i assessorament lingüístic,
  • traducció de pàgines web.

Per a la traducció jurada no em cal l'original, n'hi ha prou amb una còpia escannejada o una foto enviada per mail o fent-me arribar una fotocòpia normal per correu postal.

Àmbits d'especialització 🎓 ⚕ ⚖ 🗠

Temàtiques que tracto en la meva feina com a traductora i intèrpret:

 • Ensenyament,
 • ciències socials i humanitats,
 • tecnologies de la informació,
 • traducció creativa de texts publicitaris,
 • medicina i ciències de la salut,
 • política i relacions internacionals,
 • afers jurídics,
 • registre civil,
 • economia, finances i comptabilitat,
 • texts científics.

Tipus de documents que acostumo a traduir:

Certificats d'empadronament, de naixement, de casament i de defunció, testaments, acta de declaració d'hereus (Erbschein), acta notarial, certificat d'empadronament, certificat de fe i vida i estat, sentència de divorci, denúncies policials, afirmacions de nacionalitat....

Llicència d'obres, contracte mercantil, inscripció al registre mercantil, poder notarial...

Expedients personals de qualificacions i títols universitaris, qualificacions professionals (p.e., de metges o infermeres), títols escolars (p.e., el títol d'ESO, que cal fer traduir per poder optar a una formació professional a Alemanya), títols de formació professional, proves d'accés a la universitat...

Instruccions, catàlegs de productes, textos publicitaris...Preus 💰

La pregunta Quant val una traducció jurada/oficial? no es pot respondre de manera global. Podem prendre com a base la JVEG (Llei alemanya d'indemnitzacions i contribucions en l'àmbit judicial), però fora de l'àmbit judicial, la determinació dels honoraris és lliure de negociació entre les dues parts contractants. Jo, per la meva part, sempre dic per endavant quin serà l'import total del preu final.

Aquests són els preus orientatius pel que fa als meus honoraris d'aquest servei:

 • Preu mínim per encàrrec de traducció del i cap al català, espanyol, anglès i alemany, correccions i transcripcions: 80 €.

 • Preu mínim per a traduccions especialitzades i per a traduccions jurades urgents: 120 €.

 • Pressupost tancat ràpid en el cas de traduccions jurades castellà-català-anglès-alemany: entre 60 i 80 € per pàgina.

 • Enviament per correu postal ordinari: 5 €.

 • Per als pressuposts de traduccions tècniques prenc com a base un preu per paraula. Tot depenent de la dificultat del text, aquest pot variar entre els 0,15 i els 0,25 € per paraula.

I què val contractar un intèrpret? Els preus dels serveis d'interpretació cal elaborar-los de manera diferent, ja que sovint cal tenir-hi en compte les dietes de manutenció, desplaçament i allotjament. A més, normalment s'ofereix un preu global de mitja jornada o de jornada completa.

Preus orientatius del servei d'interpretació en les seves diferents modalitats (simultània, consecutiva i d'enllaç):

 • La mitja jornada d'interpretació d'enllaç (traducció oral entre dos interlocutors) val 300 € i la jornada completa al voltant dels 400 €.

 • La jornada completa d'interpretació simultània acostuma a costar a partir de 600 €.

 • Un encàrrec d'interpretació consecutiva es cobra a partir de 500 € la jornada completa.

Demaneu un pressupost sense compromís. Sempre ofereixo un pressupost tancat per endavant!🚩
Qui sóc 👩

Traductora jurada d'anglès, català i castellà (en combinació amb l'alemany) amb la denominació alemanya Für die Gerichte des Saarlandes und die saarländischen Notare allgemein vereidigte Dolmetscherin und Übersetzerin für die katalanische, spanische und englische Sprache (literalment: traductora i intèrpret jurada de català, castellà i anglès amb presa de jurament general per a tots els tribunals i notaris del Saarland). Es tracta d'un nomenament que permet realitzar traduccions jurades amb validesa a tot el territori de la República Federal d'Alemanya. Amb aquest nomenament de l'Audiència Provincial de Saarbrücken se'm permet realitzar traduccions vàlides per a tots els organismes alemanys.

Llicenciatura de filologia anglogermànica per la Universitat de Barcelona.

Postgrau d'interpretació de conferències per la Universitat de Vic.

Traductora i intèrpret jurada d'alemany, català i castellà. Nomenament del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

A aquest altre apartat podeu llegir més sobre la meva carrera professional com a traductora i intèrpret.
Referències 🗩

Aquests són algunes de les institucions que han contractat els meus serveis com a traductora o com a intèrpret:

 • ACC10-COPCA
 • Amtsgericht Freiburg
 • Landtag de Baviera
 • BIOSS Centre for Biological Studies
 • Innovation Academy
 • Institut Ramon Llull
 • Jobcenter
 • Misión Católica de Lengua Española de Düsseldorf
 • Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
 • Ministeri d'Economia del Land de Baden-Württemberg
Diccionaris 📖
Contacte