Intèrpret d'alemany-català

Preus 💰

La pregunta

Quant val una traducció jurada?

no es pot respondre de manera global. Per calcular el cost d'una traducció oficial hom pot prendre com a base la JVEG (Llei alemanya d'indemnitzacions i contribucions en l'àmbit judicial), però fora de l'àmbit judicial, la determinació dels honoraris és lliure de negociació entre les dues parts contractants. Jo, per la meva part, sempre dic per endavant quin serà l'import total del preu final.

Aquests són els costs orientatius resultants dels

HONORARIS

que acostumo a aplicar per a aquests serveis de traducció:

  • Preu mínim per encàrrec de traducció del i cap al català, espanyol, anglès i alemany, correccions i transcripcions: 100 €.

  • Preu mínim per a traduccions especialitzades i per a traduccions jurades urgents: 150 €.

  • Pressupost tancat ràpid en el cas de traduccions jurades castellà-català-anglès-alemany: entre 70 i 90 € per pàgina.

  • Enviament per correu postal ordinari: 5 €.

  • Per als pressuposts de traduccions tècniques prenc com a base un preu per paraula. Tot depenent de la dificultat del text, aquest pot variar entre els 0,15 i els 0,30 € per paraula.

  I què val contractar un intèrpret?

  Els preus dels serveis d'interpretació per calcular quan cobrarà cada intèrpret cal elaborar-los de manera diferent, ja que sovint cal tenir-hi en compte les dietes de manutenció, desplaçament i allotjament. A més, normalment s'ofereix un preu global de mitja jornada o de jornada completa.

  Preus orientatius del servei d'interpretació en les seves diferents modalitats (simultània, consecutiva i d'enllaç):

  • La mitja jornada d'interpretació d'enllaç (traducció oral entre dos interlocutors) val 300 € i la jornada completa al voltant dels 400 €.

  • La jornada completa d'interpretació simultània acostuma a costar a partir de 600 €.

  • Un encàrrec d'interpretació consecutiva es cobra a partir de 500 € la jornada completa.
  Pregunteu pel cost total sense compromís. Sempre ofereixo un pressupost tancat per endavant! 🚩