Intèrpret d'alemany-català

Preus 💶

La pregunta

Quant val una traducció jurada a l'alemany o a l'anglès? UrkundeStempel

no es pot respondre de manera global. Per calcular el cost d'una traducció oficial hom pot prendre com a base la JVEG (Llei alemanya d'indemnitzacions i contribucions en l'àmbit judicial), però fora de l'àmbit judicial, la determinació dels honoraris és lliure de negociació entre les dues parts contractants. Jo, per la meva part, sempre dic per endavant quin serà l'import total del preu final.

Aquests són els costs orientatius resultants dels

HONORARIS

que acostumo a aplicar per a aquests serveis de traducció:

  • Preu mínim per encàrrec de traducció del i cap al català, espanyol, anglès i alemany, correccions i transcripcions: 180 €.

  • Preu mínim per a traduccions especialitzades i per a traduccions jurades urgents: 240 €.

  • Pressupost tancat ràpid en el cas de traduccions jurades castellà-català-anglès-alemany: entre 75 i 95 € per pàgina.

  • Enviament per correu postal ordinari: 5 €.

  • Per als pressuposts de traduccions d'un altre tipus, com ara traduccions publicitàries o tècniques, sovint prenc com a base un preu per paraula. Tot depenent de la dificultat del text, aquest pot variar entre els 0,18 i els 0,30 € per paraula.

  I quines seran les despeses si voleu contractar un intèrpret professional d'alemany, català, anglès i castellà? translatingGlobe 🗣 🎤

  Els preus dels serveis d'interpretació per calcular quan cobrarà cada intèrpret cal elaborar-los de manera diferent, ja que sovint cal tenir-hi en compte les dietes de manutenció, desplaçament i allotjament. A més, normalment s'ofereix un preu global de mitja jornada o de jornada completa.

  Exemples d'honoraris del servei professional d'interpretació, tot depenent del tipus d'interpretació i la combinació de llengües, com ara espanyol-anglès, alemany-català o alemany-anglès:

   • Interpretació d'enllaç (traducció oral entre dos únics interlocutors): entre 400 € i 500 €.

   • Interpretació de conferència en cabina simultània: entre 600 € i 800 €.

   • Interpretació de conferència consecutiva (traducció oral entre el ponent i les persones que l'escolten): entre 600 € i 800 €.

   • Interpretació jurada davant notari: 600 €.

   • Interpretació jurada breu al Registre Civil (Standesamt): 300 €.

   • Interpretació jurada en casaments: entre 300 € i 500 €.

   Aquesta llista dona una idea global del que poden ser les despeses dels serveis lingüístics de traducció i d'interpretació d'alemany, català, anglès i castellà que puc oferir com a intèrpret jurada i de conferència i com a traductora jurada.

  Pregunteu-me pel cost total sense compromís. Sempre ofereixo un pressupost tancat per endavant! 🚩

  euros